Chuyển đổi phim 3D SBS nhanh chóng, tối ưu nhất

Trong quá trình chuyển đổi phim thường sang 3D SBS để xem bẳng kính thực tế ảo, có rất nhiều vấn đề xảy ra như:

Phải lồng sub vào phim như thế nào? Dùng phần mềm nào để chuyển đổi? Làm sao để làm phim 3D nhanh nhất, tối ưu nhất, hiệu quả nhất,…

Continue reading Chuyển đổi phim 3D SBS nhanh chóng, tối ưu nhất