unnamed

Tải game VR Jurassic Land khám phá thời tiền sử

Tải game VR Jurassic Land cho kính thực tế ảo khám phá thời tiền sử.

Thật thiếu khi bạn tham gia thực tế ảo mà lại không được ngắm những loài khung long đã tuyệt chủng… vậy hãy cùng với cỗ máy thời gian của horus trở về thời quá khứ chiêm ngưỡng những chú khủng long khổng lồ đầy oai vệ…..
Game trải nghiệm trên một chiếc xe jeep và hoàn toàn đưa bạn đi đến những chỗ có khủng long hấp dẫn nhất. Xe hoàn toàn tự đi, còn khi điều khiển như chọn thì dùng mắt…..
cẩn thận không khủng long ăn thịt….
VR Jurassic Land,cardboard
[​IMG]
[​IMG]
link dow:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NeosunGame.jurassic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>